image description

 „IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ ĮRENGINYS, TAMSIUOJU PAROS METU PERSPĖJANTIS VAIRUOTOJUS NUO SUSIDŪRIMO SU LAUKINIAIS GYVŪNAIS“ 

MB Dok inovacija nuo 2021 m. sausio mėn. įgyvendina projektą, kurio tikslas – parengti galutinį išmaniojo perspėjimo įrenginio variantą, apjungiant infraraudonųjų spindulių jutiklius, šviesos perspėjimo signalus ir kitus inovacinius sprendimus įdiegimui Lietuvos keliuose.

Projekto rezultatas –Šio projekto metu komercinamas MTEP rezultatas yra savarankiškas išmaniųjų technologijų įrenginys, kuris montuojamas ant esamų kelio stulpelių šalikelėse, skirtas vairuotojų ir gyvūnų apsaugai bei susidūrimui išvengti.Ši inovacija yra ateities išmaniųjų kelių sudedamoji dalis.


Sprendžiamas poreikis: išmanusis įrenginys padeda spręsti vairuotojų ir transporto priemonių apsaugos nuo susidūrimo su laukiniais gyvūnais problemą.

Projekto veiklos:
1. Bandomosios produkto partijos pagaminimas. Bus galutinai parengta produkto techninė dokumentacija, įskaitant produkto dizainą bei pagaminta produkto bandomoji partija.
2. Atliktas gaminio testavimas realiomis sąlygomis – specialiai numatytuose bei su Lietuvos Kelių direkcija suderintuose kelių ruožuose normaliomis ir ekstremaliomis sąlygomis išbandyta galutinė versija. Šios veiklos metu bus atlikti prietaiso bandymai, kalibravimo ir derinimo darbai. Renkama informacija apie prietaiso veikimą, naudojimo patogumą. Palaikomas atgalinis ryšys ir renkama informacija ir pastabos prietaiso tobulinimui.
3. Galutinės versijos rinkai parengimas: atsižvelgiant į gautus vartotojų atsiliepimus parengta prietaiso galutinė versija, skirta pardavimui rinkoje. Parengiama galutinė įrenginio techninė projektinė dokumentacija.

Galutinis projekto rezultatas: pilnai parengtas ir potencialių vartotojų išbandytas išmaniųjų technologijų įrenginys, kuris montuojamas ant esamų kelio stulpelių šalikelėse, skirtas vairuotojų ir gyvūnų apsaugai bei susidūrimui išvengti..  

 
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto, finansuojamo pagal 01.2.2-MITA-K-702 priemonę „MTEP rezultatų komercinimo ir tarptautiškumo skatinimas“,

 
Projekto pavadinimas – „IŠMANIŲJŲ TECHNOLOGIJŲ ĮRENGINYS, TAMSIUOJU PAROS METU PERSPĖJANTIS VAIRUOTOJUS NUO SUSIDŪRIMO SU LAUKINIAIS GYVŪNAIS“ 

Projekto vykdytojas: MB Dok Inovacija

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia 2021-01-01
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga 2022-02-28

Kontaktai:

+370 626 15983

pratasiusdarius@gmail.com

Projekto iniciatorius MB Dok Inovacija. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriu Kauno technologijos universitetas